Nuvarande uppdrag

Våra nuvarande kunder finns inom kärnkraftsindustrin, industrimekanik, samt tekniska konsultföretag.

Aktuella uppdrag/Roller: